3 dec. 2013

Vad är det som händer i den svenska skolan?


Den nya PISA-rapporten är förskräckande på många sätt. Det är djupet och bredden, samt konsekvensen i försämringarna som gör läget riktigt allvarligt.

Några forskare ur dagens röstflod talar i Vetandets värld om hur de ser på saken.  De pekar på detaljer i PISA-testet som exempelvis mattetalens relativa ordrikedom. Det kopplar ihop matematiken med läsförståelsen, ett samband som vi varit klara över ganska länge. Svag läsförmåga leder till ytterligare försämrad matematisk förmåga. Vidare pratar de om bristande uthållighet. Många svenska elever ger upp, hoppar över uppgifter i högre grad än elever i många andra länder. 

Forskarna pekar också på att de senaste årens omfattande kontrollapparat riktad mot skolan inte gett något. Kanske har det bara bidragit till försämringen?

Anna Ekström talar under pressmötet idag om ”ensamma elever”. Det handlar om en undervisningsmodell, eller varianter på en, som hyllats i många år nu. Individualiserat arbete med självvalda projekt och uppgifter. Om den arbetsmodellen överanvänds, som fallet är i många svenska skolor, sviker man många av de svaga eleverna, det är uppenbart.  

Lösningarna? Ja, de är lätta att formulera, svåra att genomföra, som så ofta är fallet. Vi behöver kritiskt genomlysa vår kultur och våra djupare liggande värderingar: hur ser vi på kunskap, vad tänker vi om betydelsen av utbildning? Är vi beredda på hårt arbete, om det är detta som krävs?

Vi behöver också, med ord från forskarna i Vetandets värld, tänka systematiskt och långsiktigt i våra reformer och satsningar. Undvika ”tomteblossen”, helt enkelt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar