8 aug. 2016

Mot en ny hösttermin

Väderleksrapporterna talar om att sommaren gör paus och att ett lågtryck närmar sig från Norge. Den gångna helgen bjöd på en stark upplevelse av sensommar. I tidningarna handlar alltfler artiklar om "mjuka övergångar till jobbet" eller "så får du ordning på ekonomin efter en utsvävande semester". Eller dylikt.

Tecknen är alltså otvetydiga, det är dags att börja igen! En viss dramatik vidlåder den svenska skolstarten. Det saknas tusentals lärare landet runt, ett kristecken som inte går att blunda för. Skolkommissionen lämnade kort före vårterminens avslutning ett delbetänkande om hur den svenska skolkrisen ska bemötas. Om fem månader får vi kommissionens samlade förslag. Det är många som ser fram emot detta.

De skolor och skolhuvudmän där jag erbjuder en hjälpande hand, sysslar för närvarande med

- ledarutveckling av personer med någon form av ledande position i systemet
- konkret planering med skolförbättrande syfte
- skolplan på huvudmannanivå
- kvalitetsplaner och annan dokumentation kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet
- uppföljningsmetodiska försök och experiment
- arbetslagsutvecklande aktiviteter, gärna med fokus på arbetslaget som "lärande gemenskap"

Det är alltså en spännande och ambitiös katalog av aktiviteter som väntar därute, för mig personligen. Det finns mycket som man kan bekymra sig över när det gäller tillståndet i svensk skola. Men jag kan också konstatera att det både sjuder och kokar av utvecklingslust på de allra flesta håll.

Det kommer att bli en stimulerande hösttermin!