Mina tjänster

Jag utför regelbundet tjänster för företag och organisationer av följande slag:

  • Handledning, coaching, rådgivning
  • Projektledning och processledning
  • Teambuilding, arbetslagsutveckling - gärna på intressanta och stimulerande platser (se nedan)
  • Gruppdynamiska analyser (GDQ)
  • Personlighetsanalyser (MBTI)
  • Processkonsultationer
  • Kulturanalyser
  • Redaktionellt arbete, skrivarbete
  • Utbildningar och utvecklingsprogram (individ-, grupp- och organisationsperspektiv)
  • Ledsagare, guide och handledare i samband med bildningsresor till