Mina tjänster

Jag utför regelbundet tjänster för företag och organisationer av följande slag:

  • Handledning, coaching, rådgivning
  • Projektledning och processledning
  • Teambuilding, arbetslagsutveckling - gärna på intressanta och stimulerande platser (se nedan)
  • Gruppdynamiska analyser (GDQ)
  • Personlighetsanalyser (MBTI)
  • Processkonsultationer
  • Kulturanalyser
  • Redaktionellt arbete, skrivarbete
  • Utbildningar och utvecklingsprogram (individ-, grupp- och organisationsperspektiv)
  • Ledsagare, guide och handledare i samband med bildningsresor till

Nytt under 2018:

Reflektionspromenader i Köpenhamn:

1. Ledarskapets grundbegrepp - om Helmut von Moltke och hans tänkande
2. Kierkegaard, coaching och det personliga ledarskapet
3. Epoken Struensee - maktspel i 1700-talets Köpenhamn

Seminarier baserad på aktuell litteratur:

1. Digitaliseringen och den plastiska hjärnan - om digitaliseringens baksidor
2. "Nej, jag vill inte utvecklas!" Ett seminarium om Svend Brinkmans bok Stå fast
3. Skolan och digitaliseringen - om mobilförbud och andra åtgärder som motverkar digitaliseringens negativa inflytande