26 maj 2016

Är skolan en organisation?

Vännen och kollegan Claes Andersson har hyggligt nog publicerat en artikel om skolan som organisation, som jag skrev för en tid sedan.

Du hittar den här!

Jag går igenom några aspekter som aktualiserats på senare år och som handlar om organisatoriska perspektiv på skolan: ledarskap, teamwork, organisationsförståelse, förstelärarskapet och lärarkårens hierarkisering m m.

Jag tror att vi behöver prata mycket om detta i framtiden!


6 maj 2016

Styrningen av svensk skola ohållbar

Claes Andersson tar bladet från munnen i en artikel på FB-sidan Hippocampus  Skolutveckling angående skolans styrning. Vi lever idag med ett styrsystem som i längden inte är hållbart:

Sveriges kompetensförsörjning bekymrar regeringen men makten över skolan ligger inte där. Vällovliga insatser som lönelyft, karriärtjänster och diverse lyft och satsningar kommer från staten men det går inte att kalla det för styrning och det ger ingen möjlighet att verkligen påverka vad som händer i skolorna. 
Ett sådant styrsystem är på sikt inte möjligt att ha.

Claes Andersson pekar på paradoxen att ett stort antal skolor och skolhuvudmän är nöjda med sina insatser. Eleverna trivs och får bra betyg, generellt sett. Men, staten bekymrar sig över den kunskapsmässiga utvecklingen och utgår då förstås från de internationella jämförelserna. Är det mesta frid och fröjd eller har vi en kris? Perspektivet avgör förstås hur vi svarar. 


Vi är många som delar Anderssons uppfattning och väntar på mer radikala signaler från statens sida. FB-sidan finner du här.