15 jan. 2020

Grupputveckling på iTurn

Den 26 februari deltar jag vid frukostmötet på iTurn, under rubriken Hur kan vi få våra arbetsgrupper att bli högpresterande team? Frukostmötet är ett stående inslag i iTurns verksamhet, och samarbetet den här gången är ett resultat av återkommande möten som jag haft med de utmärkta iTurn-konsulterna Helene Weise Palmlund och Anders Henriksson, och på senare tid också Barbara Wennheden.

Vi intresserar oss alla sedan länge för mötets grundfråga, en följd av intensivt arbete med arbetsgrupper i många olika typer av organisationsmiljöer. Vi arbetar också alla med gruppanalysverktyget GDQ (Group Development Questionnaire), som bygger på Susan Wheelans välkända och jordnära teori om grupputveckling.

Utifrån detta har vi satt ihop ett litet program där vi reflekterar tillsammans över gjorda erfarenheter. Ämnet hör till det mest beforskade och genompratade inom organisationsteorin. Icke desto mindre är det undflyende, svårfångat - som alltid när det handlar om människan i organisationen.

För anmälan och mer info, gå till iTurns hemsida här!

Plats för frukostmötet: iTurns lokaler i Turning Torso, Lilla varvsgatan 14 i Malmö


13 jan. 2020

Politikerutbildning - skolans styrning

Tillsammans med min kollega Lotta Kårlind (hemsida med kontaktuppgifter här) genomför jag regelbundet politikerutbildningar med olika inriktning. I den senaste omgången gästade vi Höganäs kommun, där skolverksamheten sköts av en ambitiös organisation under ledning av nämndsordförande Pia Möller och förvaltningschef Liselott Herrlin.

Under två halvdagar gick vi igenom och problematiserade skolans styrning och ledning, samt bearbetade några av utmaningarna i form av case.

Här några frågor som programmet byggde på:

1. Hur styrs skolan? 
2. Vad ska nämnden fatta beslut om? Vad ska man inte besluta om?
·         3. Hur är relationen mellan nämndens uppdrag och skolchefens?
      4. Hur säkrar vi en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 
      5. Hur säkerställer vi en adekvat uppföljning och analys av verksamhet och resultat?

      Vill du genomföra politikerutbildning i din kommun i någon form, kommer vi gärna ut och pratar igenom ett skräddarsytt upplägg!

      Kontakta 

      Lars - 0707 91 48 08
      Lotta - 0702 55 56 48

27 nov. 2019

Det är inte lätt att vara människa

För en tid sen diskuterade jag kvalitetsutveckling med en grupp skolledare. Frågan kom upp, om kvalitetsarbetets inriktning på "ständiga förbättringar" var en stressfaktor. Att det kunde upplevas så låg i luften, även om sådant säkert är personligt och kontextberoende. Möjligen är de senaste årens aggressiva debatt om New Public management en rationaliserad stressreaktion.

Den är i så fall högst begriplig. Vi lever i en "gränslös utvecklingskultur", som håller på att ta musten ur oss. Vi sitter alla fast i den. Den rycker i oss på alla tänkbara och paradoxala sätt. I vår tid gäller det exempelvis att inte missa något, i alla fall inget väsentligt. På fredag är det "Black friday". Då ska vi shoppa. Samtidigt infaller en ny "Fridays for future". Då ska vi engagera oss för att stoppa den livsstilsdrivna klimatförstöringen.

Det är inte lätt att vara människa. Svend Brinkmans tredje bok i det som nu blivit en fin liten svit av böcker, tar sin utgångspunkt här. Hur ska man klara av att vara människa i vår del av världen, idag? Det är Brinkman som talar om "gränslös utvecklingskultur", och han gör det med klarhet, engagemang och goda insikter. Hans tre böcker ger oss förutom beredskap och mod att skärpa oss, en lång lista med uppslag för vidare läsning och studier.

Vi har ju uppmärksammat två av hans böcker redan:

Stå fast - om att bjuda motstånd mot tidens trender som kortfattat beskriver boken Stå fast - vägra vår tids utvecklingstvång. Boken blev till en hel coaching-agenda i min verksamhet, trots att ett av kapitlen har titeln Avskeda din coach. Jag fick vid mina sessioner med berörda chefer börja med att förklara att jag inte var någon vanlig coach. Tror det gick hem... Jag brukar, i Brinkmans efterföljd, förorda en tjock roman av Dostojevskij, hellre än ytterligare en hurtig ledarskapsbok (kapitel 6 - Läs en roman).

Vad är meningen? som behandlar Brinkmans andra bok, Ta ställning - för ett meningsfullt liv. Här föreslår författaren tio stycken "hållplatser" varifrån vi kan ta spjärn, eller stå fast, i den allmänna röran. Det är fenomen som förlåtelse, ansvar, sanning och värdighet med flera, som vi kan hålla fast vid för att få lite ordning och hyfs på våra liv.

I den tredje boken - Våga missa, från FOMO till JOMO - om begränsningens konst i en gränslös tid (Norstedts, 2018) - tar han steget till ett antal nödvändiga och goda livsstilsanpassningar. Vi har alla, påpekar han, en lång rad politiska, etiska, existentiella, psykologiska och estetiska skäl att begränsa oss, helt enkelt. Rubrikens förkortningar tar oss från "Fear of missing out" till "Joy of missing out".

Inledningskapitlet ger oss en snabb illustration av vad som avses, genom presentationen av en alldeles alldaglig reklamslogan: "Alla har rätt till ett häftigt kök". Ytterligare blixtbelysningar är författarens Amazon-sökning om "att få mer gjort". Tvåtusen boktitlar blev resultatet. Motsvarande sökning på Google ("do more") gav 13 000 träffar. För att fånga ett historiskt perspektiv på den förändring vi har bakom oss refererar han den lysande Zygmunt Bauman, som talar om "bankbokens samhälle" kontra "kreditkortets samhälle". Vi behöver egentligen inte så mycket mer för att förstå Brinkmans poäng.

Gör en dygd av nödvändigheten, pläderar han, lär dig att våga missa och gör måttfullhet och begränsning till skön konst. Det här var förvisso något som de gamla grekerna redan hade fattat, och som filosofer, teologer och konstnärer fortsatt förmedla genom seklerna.

Men vi, som lever dessa yttersta av dagar, har glömt all gammal visdom och måste börja om på nytt, med det som egentligen är gammal kunskap. Jag börjar gärna om tillsammans med Svend Brinkman.