CV

Min grundutbildning vid Lunds universitet omfattade ett flertal ämnen inom det humanistiska området: nordiska språk, litteraturhistoria, historia, religion, antikens kultur och samhällsliv, östasienkunskap och idéhistoria. Efter ett år vid Lärarhögskolan i Stockholm tog jag examen som gymnasielärare.

Jag var verksam som gymnasielärare i Malmö och Lund under en lång följd av år. Min huvudsakliga arbetsplats var S:t Petri skola i Malmö. Parallellt med lärarjobbet skrev jag läroböcker för gymnasieskolan, inom ämnena svenska, litteratur och historia.

Efter perioden som gymnasielärare arbetade jag som tjänsteman vid Utbildningsförvaltningen i Malmö stad. Ansvarsområdet var i första hand utveckling av kvalitetssystemet, uppföljning och utvärdering. Efter att ha genomgått ett ledarutvecklingsprogram i Malmö stads regi, blev jag anlitad som internkonsult och handledare i Malmö.

Sedan 2005 arbetar jag som handledare och konsult i eget namn. Under de senaste åren har jag också arbetat som inspektör i den statliga skolinspektionen. Jag samarbetar också som extern redaktör och projektledare med Gleerups utbildning i Malmö. 

På det egna förlaget Tertulia books har jag skrivit Gå Malmö - reflektionspromenader för arbetsgrupper (med Sewerin, Johansson och Grip) samt Dialog - Konsten att skapa goda samtal på arbetsplatsen (med Lena Lilje). 2013 utgav Gleerups utbildning gymnasieläroboken Ledarskap och organisation, som jag skrev tillsammans med Thomas Sewerin.

De senaste åren har sett en utveckling av spåret ledarutveckling genom perspektivbyten. Sådana sker bäst på främmande och stimulerande platser i andra länder. Resor som kunskapsäventyr och allmänna kulturfenomen har de senaste åren resulterat i mitt arbete med bloggen Tertulia travels.

De senaste årens studier har omfattat kvalitetsutveckling, psykologi och samhällsteori. Jag är gift och har två söner. Min bostad och min arbetsplats finns i Malmö. Min fritid tillbringar jag ofta i Båstad.