5 jan. 2017

Stå fast - om att bjuda motstånd mot tidens trender

Hur ska man få upp farten dessa dystra vinterdagar? Genom att läsa en bok om motstånd? Svend Brinkmanns utmärkta bok från 2014 - Stå fast - har legat i högen ett slag, men nu passar den fint. Han är rolig, denne dansk! Undertiteln är Vägra vår tids utvecklingstvång. Han formulerar en sjustegskurs med följande rubriker:

- Sluta känna efter i dig själv
- Fokusera på det negativa i ditt liv
- Ta på dig nej-hatten
- Håll tillbaka dina känslor
- Avskeda din coach
- Läs en roman
- Dröj vid det förflutna

Den filosofiska grunden för sitt budskap finner han i stoicismen, en av antikens stora lärdomsbyggen, med företrädare som Seneca och kejsar Marcus Aurelius. Enligt Spanarnas Göran Everdahl är stoicismen den nya trenden i Silicon valley...

Det är uppenbart, det som Brinkmann säger: vi lever i en paradoxmaskin! En tvåtusenårig filosofi för de mest trendorienterade människorna i världen. Att Brinkmann vill lansera sin bok i Sverige är således inte heller att förvånas över. Han är dessutom helt klar över sin egen paradox: en självhjälpsbok som vill lära dig att klara dig utan - självhjälpsböcker!

På det hela taget är jag redan vunnen för Brinkmanns sak. Med mig behöver han inte jobba hårt. Men, det ska medges, det blir spännande att ta del av kapitlet om att avskeda coachen!

Lovande läsning... Jag ska be att få återkomma efter ytterligare några kapitel.