10 maj 2014

Gör ej idag det du kan skjuta upp till imorgon…

Vi blir allt fler, vi som försöker få lite hyfs och ordning på våra liv. Ett exempel på det är mängden människor som kämpar med fenomenet ”prokrastinering”. Ett tidigare obekant ord har etablerat sig i min vokabulär. ”Är det detta som jag håller på med?”, var min tanke när jag först läste definitionen. Fenomenet i sig var allt annat än obekant, måste alltså tyvärr medges. Ordet härrör från USA förstås, men bygger på det latinska pro crastinus – till morgondagen.

Det handlar helt enkelt om svårigheten att få vissa saker gjorda i tid, att inte skjuta upp viktiga sysslor och handlingar på ett osunt och negativt sätt. En utförlig genomgång av ämnet får vi i den utmärkta boken Dansa på deadline – uppskjutandets psykologi, av Alexander Rozental och Lina Wennersten (Natur och Kultur 2014). Det är en ganska heltäckande kokbok på temat målinriktat arbete med en kartläggning av psykologiska fallgropar som vi alla trillar i under vår strävan.

Till de allvarligare konsekvenserna av utpräglad prokrastinering hör försämrad ekonomi, dålig hälsa, psykiska problem, dåliga sociala relationer, m m. Ett av många exempel rör företagaren som inte kan förmå sig att ta hand om företagets administration, med följden att fakturor inte skickas ut och räkningar hamnar i skrivbordslådan, där de bekvämt glöms bort. 

Vi får lära att vi alla sysslar med uppskjutande, mer eller mindre alltså och ofta inte med så allvarliga konsekvenser. Men för en del, ett växande antal enligt uppgift, blir detta ett stort problem, särskilt som arbete och liv tycks ställa allt högre krav på strukturerat handlande och god planering. Men också om vi inte upplever att det är så allvarligt ställt med flyktbeteenden och ”pseudoarbete”, har vi god nytta av boken. Den går på ett redigt och handfast sätt igenom grundtankar och forskning om målformulering, planering, belöningssystem, motivation i största allmänhet m m. Det är helt klart nyttig läsning för många av oss som behöver ”boosta” oss mellan varven med lite – sunt förnuft! Ja, för det är inga konstigheter som vi behöver ta till egentligen.

Självkännedom är A och O i väldigt många sammanhang nuförtiden. Att förstå sina uppskjutarmönster är bra, inte bara av effektivitetsskäl. Vi lär också känna oss själva på nya och intressanta sätt. Jag förstod exempelvis nu att jag sysslar med ”fusing”, när jag inte vill sitta vid skrivbordet och arbeta, utan istället tar mig ut på stan och sätter mig på ett kafé. Begreppet som är hämtat från psykologiprofessorn Henry Murray på Harvard university, beskriver alltså hur vi mixar en besvärlig, tråkig, svår arbetsuppgift med något lustfyllt stimulerande. Med tanke på hur många som sitter på kafé och jobbar nuförtiden, tycks behoven av ”fusing” öka. Eller så är det så bevänt att de öppna kontorslandskapen innebär kraftfullare distraktioner än ett kafé på stan. Att många måste lyssna på musik samtidigt som jobbet görs – också ”fusing”.

Till övriga personliga noteringar jag gör under läsningen, hör den om den olidliga känsla av tristess över vissa typer av arbetsuppgifter, som jag periodvis upplevt. Denna känsla utgör en kraftfull inbjudan till flykt, som ibland har varit tuff att hantera. Den har krävt både heliga eder och stora mentala ansträngningar för att komma över. Lustigt nog kan jag inte minnas att jag kände mig drabbad som ung. Då gjorde jag mina uppgifter i tid och utan knot och upplevde dem sällan som alltför betungande. Kanske kan flyktimpulsen förknippas med en situation som faktiskt erbjuder realistiska alternativ. ”Måste jag göra det här?” blir en vacker dag till en fråga med det potentiella svaret ”nej, det måste du inte”. 

Jag tänker under läsningen att jag inte avundas dagens unga. De har större valmöjligheter, mindre tydlig vägledning från sociala normer och samhälleliga ideal, samt lever under en explosion av distraktioner och flyktmöjligheter. Jag tror inte att de är ”sluggish” ("tröga") för att anknyta till diskussionen om en ny diagnos som amerikanska ”experter” håller på att formulera. Det är väl helt enkelt så att många unga tappar motivationen inför ett målinriktat, långsiktigt handlande med högst osäkert resultat i en svårtydd framtid, och att de faktiskt med goda skäl kan säga ”nej, jag måste inte göra just detta, just nu”.