20 nov. 2013

"Trojaner" strider om skolmarknaden i Tyskland


Digitaliseringen av skolan pågår med full kraft, i Sverige och i många andra länder. I Welt am Sonntag (20131117) skriver Benedikt Fuest om utvecklingen på den tyska skolmarknaden. Tre av IT-marknadens jättar – Microsoft, Apple och Google – håller för närvarande på att göra upp om inflytandet på den enorma tyska marknaden.

”Echte Trojaner” kallas jättarna i artikeln, med den underförstådda betydelsen att ”har vi väl släppt in dem så är vi för alltid i deras klor”. Äkta trojaner, till skillnad från ett litet virusangrepp får man anta…

Den uppenbara oron kan kanske kopplas till NSA-skandalens genomslag i Tyskland. Många tyskar är väldigt uppretade över det amerikanska förfarandet, inte minst ledande politiker som känner sig förrådda. Att amerikanska bolag nu håller på att etablera sig ordentligt i de tyska skolorna, är i det perspektivet förstås potentiellt bekymmersamt.

Men samtidigt behöver tyska skolor investera i ny teknik. Landet kommer långt ner på rankingen i aktuella undersökningar, när det gäller elevers tillgång till den senaste tekniken. Metoderna hos IT-jättarna är dock problematiska, enligt bland andra Martina Schmerr, ansvarig rådgivare på tyska lärarförbundet GEW. Det som lanseras som konferenser och utbildningar handlar i själva verket om tvivelaktiga metoder för att vinna marknadsandelar.

Lärare lockas med dyrbara fortbildningar på vistelseorter som är väl valda. Det märks en irriterad hållning hos flera av förbundsländernas ministerier, som tidningen har intervjuat. Är det förenligt med tyska lagar om bestickning, att ta emot företagens löftesrika paket? Tio av 16 förbundsländer som tidningen frågat, svarar nej, när det gäller Apples erbjudande.

Detta dilemma finns också i Sverige. Att en aktör gynnas otillbörligt är lätt att kritisera. Men hur allvarligt är det egentligen att en enskild leverantör tillåts dominera? Att göra sig beroende är ju aldrig särskilt hälsosamt. Kanske behöver vi skaffa oss en sund distans till verktygen och också bibehålla traditionella system för kommunikation och lärande, för säkerhet skull? Eller så är farhågorna överdrivna. Så dramatisk är kanske inte frågan om vilka tekniska lösningar man ska välja. Det går trots allt att växla spår, även om det naturligtvis kostar pengar.

Men låt oss också komma ihåg hur det gick för trojanerna. När grekerna väl hade tagit sig innanför Trojas murar, gjorde de processen kort med alla, män, kvinnor och barn. Utan förskoning. Lite läskigt är det allt…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar