12 nov. 2013

Är maktspelets mästare en förebild i ledarskapet?
Berlin är en stad där historien lever och kan upplevas i varje gathörn. Händelser och historiska människor med koppling till avgörande skeden i Europas historia pockar på uppmärksamhet.

Men "nationella hjältar" av traditionellt slag lyser dock med sin frånvaro, åtminstone vissa av dem. De senaste gångerna jag varit i Berlin har jag särskilt letat efter spår av "järnkanslern" - Otto von Bismarck. Men, det är i stora stycken förgäves....man hittar inte mycket. Jag vandrar uteslutande i kvarter som legat under DDR-regimen. Hjältarna är inte desamma... Inte ens i bokhandeln lyckas jag uppbringa något läsbart om honom. En tillfällighet kanske...

Den tyske järnkanslern Otto von Bismarck är känd som en hårdför och ytterst framgångsrik politisk ledare. Genom sin långvariga tjänsteperiod som ministerpresident under kung Wilhelm av Preussen och sedan rikskansler under kejsar Wilhelm I, utvecklades Tyskland till den ledande staten i Europa.

Under resans gång enades de tidigare splittrade tyska staterna i ett sammanhållet tyskt kejsardöme. Bismarck ledde denna process och stannade vid makten under nästan 30 år, från 1862 till 1890.

Mitt eget lite djupare möte med Bismarck (Jonathan Steinberg – Bismarck – ett liv ) bjöd på en del överraskningar. Jag hade en bild av en principfast och traditionell politiker. Istället möter jag i Steinbergs biografi en slug taktiker, som inte tvekar en sekund inför att förråda gamla allianser eller skifta politisk ideologi, om det gynnar hans och monarkins syften.

Kärnan och styrkan i hans ledarskap tycks vara just denna cyniska ombytlighet, parad med en fingertoppskänsla för att ”spela spelet”. Få andra kunde mäta sig med hans kompetens att bibehålla makten intakt, trots genomgripande samhällsförändringar som industrialisering och demokratisering. 
Till slut blev han helt enkelt oumbärlig för den sittande regenten, ingen kunde ta hans plats.

Är pragmatism den hållning som generellt leder till framgång i ledarskapet? Hur förhåller sig högt uppsatta ledare till sådant som ideologi, värdegrund, goda principer och sunda relationer? Är det något som måste offras för att bli kvar i toppen…?