31 okt. 2018

Arena för skolsamtal

Saknar du en plats för seriösa samtal om skola och utbildning? Tillsammans med Lotta Kårlind planerar jag ett sådant forum där man prestigelöst men seriöst kan mötas under ett antal tillfällen frampå seneftermiddagen och t.ex. lyssna på en kortare, inspirerande föreläsning som inledning till ett givande samtal. 

Tanken är att det inte ska bli för stort, utan informellt, lustfyllt och intellektuellt i skön blandning. Möjlighet till ett glas vin och lite tilltugg ska finnas. Träffarna hålls företrädesvis i Malmö och Lund.


Ett första möte planeras till slutet av november i Malmö, då temat utgår från tillitsdelegationens slutbetänkande: Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn.

Låter detta intressant får du gärna höra av dig!

Lars: lars.berglund@me.com

Lotta: lotta@lottak.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar