26 maj 2016

Är skolan en organisation?

Vännen och kollegan Claes Andersson har hyggligt nog publicerat en artikel om skolan som organisation, som jag skrev för en tid sedan.

Du hittar den här!

Jag går igenom några aspekter som aktualiserats på senare år och som handlar om organisatoriska perspektiv på skolan: ledarskap, teamwork, organisationsförståelse, förstelärarskapet och lärarkårens hierarkisering m m.

Jag tror att vi behöver prata mycket om detta i framtiden!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar