4 maj 2015

Orkar vi lyssna på OECD?

Dagens presskonferens kring rapporten från OECD:s arbetsgrupp om svensk skola var intressant på många sätt. ”Inget nytt kom fram”, var en av Anna Ekströms första kommentarer. Det må vara så, men varför är inte reformtakten högre och sedan länge inne på viktiga implementeringar då? Ok, detta är svårt, man ska inte vara ogin. Ekström sa också att vi står inför några tuffa beslut, utan att gå in på vilka. Det skapar förstås förväntningar…

Schleicher & co sätter onekligen fingret på några rejäla utmaningar för vårt skolsystem. Här ett litet axplock från presskonferensen, något tillspetsat:

- Svenska elever tror inte på att hårt arbete lönar sig

- Svenska lärare upplever inte att det de gör uppskattas av samhället

- Det fragmentariska huvudmannaskapet skapar stora problem – ett är oförmågan hos många små kommuner att säkra personalrekryteringen och den kompetensutveckling som blir allt viktigare.

- ”Det handlar inte om pengar” säger OECD, men svenska lärare klagar just på bristande resurser.

- ”Det behövs inte mindre klasser”, säger OECD, men det ska vi ha i alla fall, säger regeringen.

- Karriärmöjligheterna för svenska lärare måste bli mycket bättre. Det steg ni nyss tagit (förstelärarsystemet) kan bara vara en början, säger alltså A Schleicher från OECD, som också beskrev vårt skolsystem som att det förlorat sin själ.


Det blir spännande att se var och hur vi återfinner den! Om vi orkar ta budskapet på allvar…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar