6 nov. 2013

Sveriges skolor behöver starka ledare!
Förtroende och tillit tycks vara en bristvara i vårt utbildningssystem. Ett av de senaste tecknen levererades härom månaden i och med undersökningen av skolans styrsystem, som genomfördes av SNS utbildningskommission (kan laddas ner från SNS hemsida) som visar att många kommunpolitiker saknar förtroende för de rektorer som basar över de kommunala huvudmännens skolor. De saknar kompetens, tycker huvudmännen.

Bland rektorerna uppger hela 43 procent att politikerna saknar tillräcklig kompetens, medan 30 procent av politikerna anser att rektorerna inte är riktigt redo för att leda och utveckla skolan. Så många som hälften av rektorerna uppger att de saknar inflytande över viktiga skolbeslut gällande ekonomi och personal. Bara drygt tio procent av rektorerna anser att de kan påverka beslut i den politiska nämnden.

Matz Nilsson från skolledarförbundet kommenterar resultaten så här:

”Att kommunala skolpolitiker visar sig ha så lågt förtroende för rektors och förskolechefers möjligheter att leda sin verksamhet mot bättre resultat är mycket oroande.” (…) ”Det visar att avståndet mellan ansvariga politiker och skolans ledare blivit för långt.” (Skolledarförbundet)

Situationen är eufemistiskt uttryckt, ganska besvärlig. Men i själva verket bekräftas här bara bilden av utbildningssystemet som ideologiskt slagfält. Vi tycker och tänker väldigt olika om vad det ska vara till för och vad det ska leverera. Klyftan mellan verksamhet och politisk ledning och tjänstemannakår i kommunerna, har också varit synlig länge.

Skolfolket är dessutom – vilket måhända är värre – djupt oense om hur skolan egentligen fungerar. Från vissa håll hävdas att den negativa bilden av skolan är helt eller delvis konstruerad. Inte lätt för lekmän att förstå sig på detta…

Men att skolledare behöver känna förtroende och tillit från sina huvudmän, det är ganska enkelt att slå fast. Liksom att många rektorer behöver stöd och utvecklingsinsatser av olika slag. Ledare med mod och självförtroende, med en pedagogiskt klar vision och förutsättningar att driva sin linje – en nåd att stilla bedja om?