9 juni 2016

Nya uppdrag i skolans värld

Min kollega Claes Andersson skriver om kommande uppdrag i skolans värld på sin FB-sida Hippocampus skoluveckling:

De senaste tio åren har fler och fler stämt in i kören som sagt att lärare och skolledare är det absolut viktigaste i skolan, när det gäller elevernas utveckling och möjlighet att nå skolans mål. Hatties metastudie och ett stort antal andra forskningsstudier har visat just detta. Från den politiska nivån har skolans roll i samhället framhållits allt oftare och skolan har varit valfråga nummer ett i två val i rad. Runt millennieskiftet och dessförinnan hördes mera sällan detta sägas i offentligheten. 

Nu är det närmast en truism att lärare har den avgörande betydelsen för en elevs lärande och allmänhet och föräldrar är nu också mycket medvetna om att skolan är samhällets viktigaste institution och att de som jobbar där måste vara skickliga och välavlönade. I det perspektivet kan man lätt hävda att lärares anseende har upprättats efter några mörka decennier och att synen på skola och lärare har gått och verkar fortsätta att gå åt rätt håll.

Läs fortsättningen på Hippocampus skolutveckling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar