11 apr. 2014

Med blicken mot framtiden


Att ta del av Kairos futures framtidsbilder är alltid stimulerande. På Framtidens lärande - nästa steg, redovisade forskningsledaren Thomas Fürth idag några prognostiserade huvudlinjer för skolans vidkommande. Här fanns hisnande och skrämmande perspektiv, men också ganska vardagsnära och konkreta tankar om vad skolan kan tänkas behöva i en snar framtid.

Till det senare hör Karios futures förslag till organisationsutveckling i skolan. Rapporten Framtidens lärare och lärande har funnits ett slag nu, men det gör den inte mindre aktuell. Man föreslår helt enkelt en delning av lärarens många uppgifter på ett flertal olika roller. Man tycker sig se en alltmer överansträngd lärarkår, som inte på något rimligt sätt kommer att klara av det berg av förväntningar och krav som tornar upp sig. Om man istället delade upp lärarskapet på följande sätt, blev situationen måhända hanterbar:

- ämnescoach: ungefär som normalläraren nu, ansvarig för undervisning i ett eller flera ämnen
- metodutvecklare: en expert på metoder och metodutveckling 
- ämnesutvecklare: samma som ovan, men med fokus på ämnesdidaktisk utveckling
- superinspiratör: en som verkligen har utstrålning och fångar elevernas uppmärksamhet, exempelvis i storföreläsningar
- mentor: den som har ansvar för och jobbar med den enskilde elevens långsiktiga och kortsiktiga utveckling. 

Var och en av dessa roller föreslås få en ordentlig formalisering i tydliga befattningar som kan bli del av ett karriärsystem. Tanken är enkel och utmärkt!

Jag har själv länge pläderat för en utvecklad skolorganisation, med fler formella roller och annan kultur än den dominerande. Lärande organisationer är paradoxalt nog ganska ovanligt i skolmiljön. Lärare behöver i högre grad arbeta i team - riktiga team - där kompetens, roll och befattning inte är samma för alla. Med en utvecklad teamorganisation behöver inte alla vara behöriga och betygsättande, exempelvis. 

Tankar som dessa är otänkta och otänkbara för många skolmänniskor. Men stundande utmaningar kommer kanske snart att tvinga ut oss på okänd mark.

Till Fürths mer svindlande och skrämmande tankegångar hörde en potentiell marginalisering av alla traditionella institutioner, i takt med fortsatt samhällsomvandling och teknikutveckling. Skolan går samma väg som kyrkan, kanske. Fortfarande mitt i byn, inom en snar framtid kanske mer i marginalen. 

Om skolan hamnar där, kommer många att vilja lämna. Inom kort (ska vi säga inom 10 år?) kommer det att finnas gott om virtuella alternativ till en kanske stagnerad skola, både nationella men framför allt internationella varianter. ”Plattformsgiganter” var begreppet som Fürth använde, och förde tankarna till IT-jättars och prestigeskolors intåg på en virtuell internationell utbildningsmarknad. Lokala stödfunktioner behöver inte saknas - utanför skolan. ”Anställningsbara studenter till salu”, tar rekryteringsföretagen hand om och gör till attraktiva alternativ. Vi ser det redan i samband med läxhjälp.

Vi vet egentligen inget om framtiden, sammanfattade Thomas Fürth ödmjukt. Föga trösterikt för bekymrade skolmänniskor…?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar