8 dec. 2013

De introverta tar hem spelet!


Den introverta personlighetstypen är i ropet i år. Det är framför allt Susan Cains bok Quiet – the power of introverts in a world that can´t stop talking. (som kom ut i våras på svenska) som fått genomslag. Det är en bok som fortsätter att ägnas uppmärksamhet (NEO 6/2013), vilket är trevligt då ämnet är viktigt och en smula underskattat. Märkligt nog sänder P1 i skrivande stund ett reportage som undersöker kopplingen mellan personlighet och ideologisk hemvist. Skönjer vi ett växande intresse för detta med personlighetsdrag?

Det är en härligt ”revanschistisk” titel som Cain har valt för sin bok. En introvert har svårt att värja sig. Och man leds att tro att hon fått utstå allsköns oförätter genom livet och att hon nu äntligen får tillfälle att ge igen. Och, ja, många introverta kan nog dela hennes erfarenheter. Skolans värld med sin ofta tuffa miljö är ju inte alltid nådig mot den som föredrar lugnet och fördjupningen i studierna, före det glättade munhuggandet i korridorerna. I ett TED-talk på nätet berättar hon rörande om sitt första sommarläger. Där hon föreställde sig lugn samvaro kring lägerelden med travar av böcker, mötte hon oförstående ledare som ställde krav på att ”alla skulle busa och ha kul”. Själv minns jag mitt enda genomlevda sommarläger med viss glädje trots betydande introverta behov. Men så var det också ett schackläger, där en stor del av tiden tillbringades under sträng tystnad.

En av Cains poänger är att mycket av det bästa som mänskligheten har frambringat skapats av människor som arbetat under stillsam koncentration i ensamhet. Kreativiteten kräver många gånger en promenad i skogen, eller en stunds meditation med trädgårdsredskapen eller strykjärnet. Men det behovet är säkert allmängiltigt. Möjligen är det så att introverta personer kräver lite mer av den varan.

Uppfattningarna om detta personlighetsdrag är inget nytt påfund. Carl Gustav Jung använder begreppen introversion och extroversion för att kategorisera två grundläggande personlighetstyper i sin bok Psykologiska typer från 1921. Enligt Jung handlar det om energiflöden och en grundläggande psykisk orientering, absolut inte om social förmåga. Ska vi tro Jung och andra som länge sysslat med personlighetsanalys så fördelar sig de med extrovert respektive introvert läggning ganska jämnt i befolkningen. Cain uppger att introverta omfattar en tredjedel till hälften av befolkningen, och hon har ägnat de senaste sju åren åt att plöja forskningen på området så hon bör ju ha koll.

Den moderna syntesen av de senaste decenniernas personlighetsforskning – The big five – har förstås med dimensionen. Cain vill ha den till den viktigaste, att den bidrar mest till att forma ditt liv.

Det är ju inte så att det alltid märks så tydligt vilken läggning människor har, eller hur starka dessa drag är. Det socialt anpassade beteende som (arbets)livet tvingar oss till gör det nödvändigt att tona ner personlighetsdrag. Men, ibland blir det ändå uppenbart: En allmänt lågmäld och reserverad person - antagligen introvert. En tyst observatör som avslutar mötet med en briljant konklusion – det kan vara en introvert! Personen som du älskar att anförtro dig åt, för att lyssnandet sker med fokus på dig och utan avbrott – kanske en introvert?

Introversion är ett komplicerat och ofta missförstått personlighetsdrag. En del introverta chefer som jag varit bollplank åt i samtalsserier, kan ha väldigt svårt att förstå sina egna behov. Deras problem är det som händer efter perioder av intensiv interaktion med omgivningen. ”Den inre rösten” tar över och omgivningen stängs av. Behovet av att få gå in i sig själv blir omöjligt att stoppa. Alla är inte bekväma med eller förlåtande gentemot dessa uttryck av introversion.

Bland Susan Cains många tankar finns den om dagens samhälle som inte riktigt tar tillvara och förstår sig på introverta. Min uppfattning är dock att Cains kritik inte riktigt träffar den svenska kulturen. Här är det trots allt ok att vara lågmäld och reserverad. Den svenske etnologen Åke Daun gjorde i samband med ett projekt för ett antal år sedan den intressanta iakttagelsen att det inte fanns någon svensk forskning om blyghet. Den amerikanska motsvarigheten var massiv. Där har blyghet länge betraktats som ett svårt socialt handikapp och många gör nog också misstaget att förväxla blyghet med introversion.

Till syvende och sist är personligheten viktigare än vi tror. Den bidrar på många sätt till att forma våra liv. Och det går att fånga grundläggande mönster i människors sätt att agera, tänka och känna, vilket personlighetsforskningen sysslat med i hundra år.

Så Susan Cain bidrar till att kasta ljus över ett viktigt ämne, även om mycket är diskutabelt. Och när hon står där på scenen under sitt TED-talk, så väcker hon åtminstone mina sympatier. Hon framstår, för mig, som en introvert person som kämpar med att tränga ur sitt skal. Hon har tränat offentligt tal i ett år, berättar hon. Ändå känns hon inte särskilt bekväm i situationen. Många andra introverta torde känna igen sig…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar